а/б класу фторхінолонів, інгібує синтез ДНК через інгібування ДНК-гірази та топоізомерази IV, необхідний для бактеріального росту; має активність проти аеробних Гр (+) м/о: Streptococcus pneumonia (включно із полірезистентними лініями), Staphylococcus aureus (чутливі до метициллину), Streptococcus pyogenes; аеробних Гр (-) м/о: Haemophillus influenza, Haemophillus parainfluenzae, Klebsiella pneumonia, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter lwoffii, Klebsiella oxytoca, Legionella pneumophila, Proteus vulgaris; інших м/о: Chalamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia.